Strona główna Facebook

Mediacja

ANTYWINDYKACJA czyli MEDIACJA – niekiedy jest tak, że z powodu różnych zjawisk ekonomicznych i gospodarczych przedsiębiorca traci płynność finansową a powstałe narastające zadłużenie jest skutkiem odpowiedzialności za siebie (rodzinę), swoich pracowników, czyli Firmę.

FINANCIAL SAFETY mając długoletnie doświadczenie w realizacji działań windykacyjnych dostrzegła, że nie zawsze brak spłaty zadłużenia podyktowane jest złą wolą Dłużnika (Kontrahenta). W wielu przepadkach brak spłaty zadłużenia jest następstwem złych czynników lub działań Wierzycieli, którym dłużnik nie może podołać i w których następstwie wpada w tzw. spiralę zadłużenia.

Jednym z możliwych rozwiązań jest w ramach skonkretyzowanego planu umożliwienie wprowadzenia programu naprawczego Dłużnikowi z częściowym przejęciem przez Wierzycieli ciężaru finansowego. Wdrożenie takich rozwiązań pozwala doprowadzić do stopniowego odzyskania płynności finansowej przez Dłużnika ( Kontrahenta) a w dalszej perspektywie czasu do generowania przychodów dla obydwu stron i rozwoju współpracy biznesowej.

Niestety często przeszkodą w znalezieniu tego typu porozumienia jest brak umiejętności i woli obydwu ze stron w tym dostrzeżenia korzyści długofalowych. Dodatkowo dochodzą elementy emocjonalne, wypowiedziane słowa, niespełnione obietnice, zacietrzewienie czy źle pojmowany „honoru”. Te i wiele podobnych czynników są barierą w skutecznym ratowaniu prowadzonego przedsiębiorstwa.

FINANCIAL SAFETY wychodząc na przeciw ww. sytuacją oferuje usługę mediacji, której zadaniem jest doprowadzenie w ramach przeprowadzonych działań do zawarcia wiążących porozumień między Dłużnikiem (Klientem) a jego Wierzycielem/mi (Kontrahentami) w celu naprawy istniejącej sytuacji.

FINANCIAL SAFETY oferuje elastyczny sposób rozliczeń finansowych uzależniony od zakresu przeprowadzonych działań (analiza, negocjacje, mediacje, mediacja sądowa), ilości wierzycieli i bezpośrednimi kosztami kontaktów. Kwoty i terminy rozliczeń ustalane są indywidualnie w trakcie zawierania umowy.

Opcjonalnie FINANCIAL SAFETY oferuje usługi mediacji sądowej wraz z wsparciem prawnym w ramach współpracy z renomowaną Kancelarią Prawną posiadającą doświadczenie w sprawach gospodarczych.

Wszelkie działania mediacyjne prowadzone w zakresach poniżej przedstawionej oferty realizowane są przez FINANCIAL SAFETY w ramach obowiązujących norm prawnych z szczególnym uwzględnieniem interesów finansowych i wizerunkowych Klienta.

Oferta mediacji

Analiza zadłużenia – analiza i opracowanie raportu o sytuacji finansowej Klienta (dłużnika) ze szczególnym uwzględnieniem możliwych mechanizmów zmniejszających narastanie zadłużenia oraz przedstawienie planu działań mediacyjnych.

W ramach raportu przedstawienie dalszych konsekwencji finansowych przy braku podjęcia działań naprawczych.

Restrukturyzacja zadłużenia – pomoc z konsolidacji zadłużenia oraz przedstawienie możliwych źródeł finansowania jego spłaty wraz z przeprowadzeniem negocjacji z wierzycielami w zakresie obniżenia zadłużenia i wstrzymania jego narastania.

Mediacja polubowna – w ramach udzielonych pełnomocnictw i zaakceptowanego przez Klienta planu naprawczego przeprowadzenie działań mediacyjnych z Wierzycielem/mi. Negocjacje, przygotowanie i zawarcie stosownych porozumień z Wierzycielem/mi.

Mediacja sądowa - w ramach udzielonych pełnomocnictw i zaakceptowanego przez Klienta planu naprawczego przeprowadzenie działań mediacji sądowej z Wierzycielem/mi. Negocjacje, przygotowanie i zawarcie stosownych porozumień z Wierzycielem/mi potwierdzonych decyzją Sądu. Mediacja sądowa może być alternatywą postępowań nakazowych a w efekcie egzekucyjnych prowadzonych na wniosek Wierzycieli.

Nasza oferta

  • Analiza zadłużenia
  • Restrukturyzacja zadłużenia
  • Mediacja polubowna
  • Mediacja sądowa