Strona główna Facebook

Ubezpieczenia

UBEZPIECZENIA – FINANCIAL SAFETY w ramach zawartych umów pośrednictwa ubezpieczeniowego z ponad dwudziestoma Towarzystwami Ubezpieczeniowymi oferuje swoim Klientom doradztwo i pośrednictwo w doborze, zawarciu i obsłudze najlepszych rozwiązań w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych. Realizacja usługi polega na przedstawieniu przez potencjalnego Klienta potrzeb ubezpieczeniowych i w oparciu o te informacje przygotowanie optymalnej oferty ubezpieczeniowej w ramach posiadanych produktów ubezpieczeniowych.

Zawarcie umowy ubezpieczeniowej w oparciu o przedstawione oferty jest jednoznaczne z przyjęciem przez FINANCIAL SAFETY obsługi Klienta w tym obsługę kontynuacji ubezpieczenia, przedstawianiem nowych rozwiązań produktowych ze szczególnym uwzględnieniem czynników finansowych, pomocą w realizacji odszkodowań i doradztwem ubezpieczeniowym dla innych obszarów zabezpieczeń.

FINANCIAL SAFETY za usługi pośrednictwa i doradztwa ubezpieczeniowego nie pobiera opłat od Klientów w tym potencjalnych. Zyskiem brutto FINANCIAL SAFETY jest wyłącznie prowizja od zawartych ubezpieczeń wypłacana przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe, którego produkt został sprzedany.

Oferta ubezpieczeniowa

Ubezpieczenia dla firm – w ramach ubezpieczeń skierowanych do podmiotów gospodarczych oferujemy:
 • ubezpieczenia transportowe OCPD, Cargo, NNW kierowców,
 • ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych,
 • ubezpieczenia finansowe ( gwarancje wadialne, kontraktowe, usunięcia wad i usterek),
 • ubezpieczenia mienia firmy,
 • ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności,
 • ubezpieczenia budynków, maszyn i urządzeń,
 • ubezpieczenia sprzętu elektronicznego,
 • ubezpieczenia floty pojazdów,
 • ubezpieczenia od utraty zysku,
 • ubezpieczenia osobowe dla pracowników – ubezpieczenia grupowe,
 • ubezpieczenia odpowiedzialności kontraktowej za szkody wynikłe z nienależytego wykonania usługi.

Ubezpieczenia komunikacyjne – ubezpieczenia komunikacyjne obejmują ubezpieczenia OC, AC i NNW pojazdów.

Ubezpieczenia majątkowe – w ramach ubezpieczeń majątkowych oferujemy ubezpieczenie domu lub mieszkania:
 • ubezpieczenia domu lub mieszkania od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • mienia ruchomego od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • elementy wyposażenia i ruchomości od kradzieży,
 • odpowiedzialności cywilnej mieszkańców.

Ubezpieczenia podróżne – w ramach ubezpieczeń podróżnych oferujemy zróżnicowane pakiety ubezpieczeniowe obejmujące ubezpieczenie życia i zdrowia z uwzględnieniem kosztów leczenia i przewozu do Polski oraz bagażu podróżnego od zaginięcia, zniszczenia i kradzieży. Pakiety ubezpieczeń zróżnicowane są zarówno pod względem zdarzeń ubezpieczeniowych jak i wysokości odszkodowań.

Ubezpieczenia osobowe – w ramach ubezpieczeń osobowych oferujemy ubezpieczenia na życie i zdrowotne:
 • ubezpieczenie życia i zdrowia w formie indywidualnej jak i z objęciem ubezpieczeniem członków rodziny, obejmujące śmierć, inwalidztwo i uszczerbek na zdrowiu.
 • ubezpieczenie zdrowotne oferujące bezpłatny lub częściowo odpłatny dostęp do prywatnych placówek zdrowia w zakresie poradnictwa, diagnostyki i zabiegów medycznych ( chirurgia, stomatologia, rehabilitacja).

Plany emerytalne i posagowe – w ramach ubezpieczeń osobowych z funduszem inwestycyjnym oferujemy stworzenie planu emerytalnego tzw. III filaru dla osób dorosłych lub planów posagowych dla dzieci:
 • ubezpieczenie inwestycyjne zapewnia w połączeniu z czynnikiem ubezpieczenia życia i zdrowia możliwość gromadzenia i pomnażania środków finansowych które mogą stanowić prywatne uzupełnienie funduszu emerytalnego.
 • ubezpieczenie posagowe oferujące w ramach zawartej polisy zagwarantowanie środków finansowych dla dzieci z szerokim wachlarzem przeznaczenia jak: sfinansowanie studiów, zakupu pierwszego mieszkania, zapewnienie kapitału na start z ujęciem możliwych zdarzeń losowych rodziców i krewnych.

Nasza oferta

 • Ubezpieczenia dla firm
 • Ubezpieczenia komunikacyjne
 • Ubezpieczenia majątkowe
 • Ubezpieczenia podróżne
 • Ubezpieczenia osobowe
 • Plany emerytalne i posagowe